Elérhetőségeink

József Attila Általános Iskola és AMI
1095 Budapest, Mester utca 67.
36 1 215 1235

Programvezető:

Gencsev Gábor 

NTP-MÜV-17-0132

Pályázati azonosító

NTP-MŰV-17-0132

 

Projekt címe

Előítéletek egy zöld oroszlán szemszögéből

Téma:

Másság elfogadása, előítéletek kezelése

Munkaforma

Műhelymunka

 

Pályázó neve

Budapest IX. Kerület József Attla Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola

Pályázati programért felelős személy

dr Gencsev Plámenné

telefonszám

+361 215 1235

 

Projekt időtartama

2017.09.13-2018.06.01

 

Színházi műhelyünk már 5 éve működik eredményesen. A nemzeti tehetség programnak nyertes pályázatának köszönhetően egy új, kezdő színjátszó csapat létrehozására nyílt lehetőség. A műhely munkában iskolánk 5. és 6. évfolyamáról kerültek be a résztvevők, 14 fő ebből 7 lány és 7 fiú. Tehetséggondozó programunk elsődleges célja az iskolánkba járó hátrányos- és halmozottan hátrányos tanulok, tehetségígéretek tanórán kívüli fejlesztése volt.

A nyertes pályázat segítségével egy három napos tehetséggondozó tábort szerveztünk Siófokra. A tábor helyszínének kiválasztásában fontos szerepe volt, hogy minél jobb körülmények között töltsék el ezeket a napokat. A családi háttértanulmányból kiderült, hogy általában 35 m2 5-6 fő él együtt. Ezért olyan helyszínt igyekeztünk kiválasztani, ahol a programba résztvevők 2-3 ágyas szobákban, külön ágyon, tisztálkodásra alkalmas helységgel találkozzanak. Ezzel is motiválni szeretnénk Őket, hogy eredményesen tanuljanak tovább, ne adják fel az első akadályoknál a középiskolát.

A tábor fő célja, az elkészített előadás elmélyítése mellett a résztvevők közösségé formálása. A tábor elérte célját, a résztvevők a tábortűznél csapattá kovácsolódtak össze. Kialakult bennük a nyer-nyer helyzet, egymás szükségleteiben is gondolkodnak. Reméljük a program alatt szerzett tudás, élmény kitart a továbbiakban.

Alapozó szakasz

Az alapozó szakasz célja az volt,”hogy ami az órán történt az itt marad”. A foglalkozások kereteit közösen határoztuk meg és azokat következetesen meg is követeltük egymástól. Ezek a keretek minden közvetlen emberi kommunikációban és együttműködésben alapvetőek és érvényesek: egymás meghallgatását és kölcsönös tiszteletben tartását jelentik, a bizalmi légkör következtében pedig lehetővé teszik az „itt és most” megélt tapasztalatok, kérdések, érzések és gondolatok megfogalmazását, megbeszélését. A foglalkozások során folyamatosan fejlődött a munkafegyelmük, a koncentrációjuk és problémamegoldó gondolkodásuk. Törekedtünk arra, hogy minden diák a saját szintjén fejlődni tudjon a foglalkozások során.

Az alapozó szakasz első felében még nem foglalkoztunk a színházi pedagógiai elemekkel. Mivel kezdő csoportról volt szó, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a kapcsolatteremtő gyakorlatokra, a koncentráció és memória játékokra. Folyamatosan fejlesztettük az ön- és csoport ismeretet.

Az alapozó szakasz második felében, mikor már kellő bizalmi légkör kialakult jöttek az alap improvizációs gyakorlatok. Ebben a szakaszban is a személyiség folyamatos fejlődése volt a cél. Az improvizációk csak eszközök voltak, a személyiség fejlesztésére.

A darab előkészítése

A szövegkönyv és a szerepek kiosztását megelőzte egy felkészülési szakasz, hogy a szerepeket könnyben betudják fogadni és ne legyen olyan iskolás az előadás mód. A résztvevőkkel először néma jelenetek csináltak a történet egyes jelenet ívéből, majd szabad improvizációt ugyan abból a jelenetből. Mire kiosztásra került a szövegkönyv, addigra mindenki ismerte az egész történetet.

A próbák

Az olvasópróbán a résztvevők először találkoztak a leírt szöveggel. Az improvizációk során a szövegkönyv átalakult, bekerültek olyan mondatok amelyeket a résztvevők mondtak a jeleneteik bemutatása során (például a cirkusz igazgató olyan viccesen csinálta a láda nyitást, hogy azt a teljes jelenetet beépítettük a darabba). A résztvevők meglepődve olvasták a saját mondataikat,  -„jé ezt pont így mondtam”.

Kezdő csoport révén a részpróbák is összpróba szerűek voltak, vagyis nem osztottuk jelenetekre, hanem az egészet próbáltuk, mindig újra és újra. Fontos hangsúlyozni, hogy a színdarab csak eszköz volt a személyiség és a tehetség kibontakoztatásához, nem pedig a cél!

Az előadás létrehozásánál arra törekedtünk, hogy a résztvevők saját magukénak érezzék a közösen létrehozott produkciót. A bemutatásra került darab fő feladata a Pygmalion effektus ellenni tenni akarás igényének kiépítése. A mesének köszönhetően a”másság”téma kellő távolításba került, így kerültük az érzelmi sérüléseket. A szereplők őszinte, önmagukat megnyitó fiatalok voltak.

A zöld oroszlán

Kezdő színjátszó csoport produkciójához képes nagyon jól teljesítettek. A résztvevők a mesén keresztül elmélyítették a tolerancia, a másság és a másságuk elfogadása gondolatkörét. Itt a saját roma kultúrájukra gondolunk.

A résztvevők koncentrációja és problémamegoldó képessége fejlődött. Az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozóra két szereplő nem tudott eljönni (egy betegség miatt, a másik pedig egy nappal előbb költöztek le vidékre, pedig előtte le lett egyeztetve a szülőkkel) a többiek megoldották, hogy hiányuk ne okozzon problémát az előadás menetében. A fellépést meg tovább tetézte, hogy a nagy színpad helyett (amit kértünk a jelentkezésnél) egy sokkal kisebb színpadon léptünk fel, ahol a díszletet már nem tudtuk úgy mozgatni, mint ahogy begyakoroltuk. Az előadás előtt lett megmutatva neki, hogy ezzel a helyjel kell gazdálkodniuk, amihez korukhoz és tapasztalatukhoz mérten messze jól alkalmazkodtak.

A program záró előadásra már szinte „fürödtek” a sikerbe.  Az előadás nagy sikerére való tekintettel, a produkciót meghívták az Ferencvárosi IFIFESZT-re.

A program összegzése

Minden résztvevőnél figyelmet fordítottunk arra, hogy saját magából építkezzen a szerepformálások során, így személyiségjegyeik gazdagodtak, szociális kompetenciájuk folyamatosan fejlődött. A drámapedagógiai távolításnak a mesejáték színházi forma tökéletesen megfelelt. A résztvevők úgy élték át a másság és elfogadás fogalomkörét, hogy saját személyiségük nem sérül, hiszen ez csak egy mese. A beszélgetések során a felkészítők is bepillantás nyerhetünk, hogy tanulóink hogyan élik meg a máságukat például egy sport rendezvényen a másik iskola szüleitől. A programnak köszönhetően a résztvevők toleránsabbak lettek magukkal és másokkal. Röviden a program sikeresen fejlesztette a résztvevő tanulok nyelvészeti-, interperszonális- és intraperszonális készségeiket